– ทำไมถึงเรียกเครื่องเจียรไฟฟ้าว่า “ลูกหมู”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม