"คีนิค" ชื่อนี้ที่คุณวางใจ คม ทน ประหยัด ปลอดภัย

การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้หินเจียร

การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้หินเจียร 

1. การตรวจสอบหินเจียรก่อนใช้งาน

    โดยเคาะรอบๆหินเจียรเบาๆด้วยไม้แข็งแล้วฟังเสียง หากมีเสียงก้องคล้ายเสียงเคาะเหล็ก แสดงว่าหินเจียรไม่มีรอยแตกร้าว แต่ถ้าเสียงไม่ก้องอาจเกิดจากรอยแตกร้าว

2. การประกอบหินเจียรเข้ากับหน้าจานของเครื่อง

    - ควรยึดจานด้านในให้แน่นโดยใช้ลิ่มช่วยในการยึดและหน้าจานจะต้องร่วมศูนย์กับเพลา (Spindle) ของเครื่อง

    - เส้นผ่าศูนย์กลางของรูกลางของหินเจียรควรโตกว่าเพลาเล็กน้อย

    - กรณีหน้าจานโตมากๆควมมส่วนเว้าของหน้าจานด้วนที่ประกบกับหิน

    - ส่วนของหน้าจานที่สัมผัสกับหินเจียรควรเสริมด้วยกระดาษหรือแผ่นยางบางๆ

    - ขนาดของหน้าจานทั้งสองข้างควรมีขนาดเท่ากัน

3. การถ่วงหิน (Balancing)

    ถ้าหินที่มีขนาดโตควรทำการถ่วงหิน (Balancing) หินเจียรก่อนทุกครั้ง

4. ทดสอบการหมุน หลังจากประกอบหินเจียรเข้ากับเครื่อง ก่อนทำการเจียรชิ้นงานควรทดสอบการหมุนของหินเจียรที่ความเร็วรอบปกติประมาณ 3 นาที และไม่ควรยืนตรงหน้าหินเจียรที่กำลังหมุน

5. การเก็บรักษา ควรเก็บรักษาหินเจียรไว้ในที่ ที่ไม่โดน น้ำมัน น้ำ ฝุ่นละออง และไม่ควรให้หินเจียรสัมผัสโดยตรงกับความร้อน


ข้อห้ามในการใช้งานหินเจียร

    - ห้ามเปลี่ยนแปลงรอบหมุนของมอเตอร์โดย ปราศจากคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ผลิต

    - ห้ามเค้นหินเมื่อมอเตอร์ช้าหรือชิ้นงานร้อนเกินไป และ ห้ามกดหน้าหินแรงๆ โดยเด็ดขาด

    - ห้ามแก้ไขรูในหรือพยายามดันแรงๆเพื่อสวมหินเจียรเข้าไปที่เพลา

    - การใช้หินเจียรที่ผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง