"คีนิค" ชื่อนี้ที่คุณวางใจ คม ทน ประหยัด ปลอดภัย

รู้หรือไม่! สีของหินแต่ละสีมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร?

สีของหินมันบ่งบอกถึงชนิดของคมตัด (Abrasive)

คมตัดของหินเจียร (Abrasive) ที่ใช้ในการทำหินเจียระไนมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไป

- A (Reqular Aluminium Oxide Abrasive) เป็นเม็ดทรายแข็งแตะเปราะ เหมาะสำหรับงานเหล็กก่อนชุบแข็ง เหล็กนิ่มทั่วไป หรือเหล็กชุปแข็งไม่เกิน 50 HRC

- FA (Semi-Friable Aluminium Oxide Abrasive) เป็นเม็ดทรายผสม มีความแข็ง ทน แตกตัวช้า เหมาะสำหรับเหล็กก่อนชุบแข็งทั่วไป หรือชุบแข็งไม่เกิน 45 HRC

- WA,38A (White Aluminium Oxide Abrasive) เป็นเม็ดทรายแข็ง, คม, แตกตัวช้า หมาะกับงานหล็กชุบแข็งไม่เกิน 59 HRC

- PA (Pink Aluminium Oxide Abrasive) เป็มเม็ดทรายที่คม, แตกตัวช้า เหมาะกับการลับคมเครื่องมือที่้ต้องการรักษามุมตัดต่างๆได้ดี

- RA (Ruby Aluminium Oxide Abrasive) เป็มเม็ดทรายคม, มีความแกร่ง, แตกตัวช้า และไม่อมความร้อนขณะใช้งาน เหมาะกับเหล็กชุบแข็งเกิน >60-65 HRC

- PSA (A Blend Of PA & SA Abrasive) เป็นเม็ดทรายผสม จะได้คุณสมบัติของเม็ดทราย 2 ชนิด คือ คม, ทนและรักษามุมเจียรได้ดี สำหรับเหล็กเครื่องมือ ชุบแข็งแล้ว 60-64 HRC

- 32A (Special Aluminium Oxide Abrasive) เป็นเม็ดทรายคม, แกร่ง, แตกตัวช้า ระบายความร้อนขณะเจียรได้ดี เหมาะกับการเจียรเหล็กชุบแข็ง 60-65 HRC โดยไม่ทำให้ค่าความแข็งของชิ้้นงานเปลี่ยน

- C (Black Silicon Carbie Abrasive) เป็นเม็ดทรายคม, แตกตัวช้า เหมาะกับงานอโลหะ เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, เซรามิค, งานปูน ฯลฯ

- GC (Silicon Carbie Abrasive) เป็นเม็ดทรายคม, แตกตัวช้า และเหลี่ยมของหินคมกว่าหิน "C" เหมาะกับงานผงขึ้นรูป, งานปูน เช่น คาร์ไบด์, เซรามิค, หินอ่อน, หินแกรนิต, เฟอร์ไลท์ ฯลฯ

    ทราบอย่างนี้แล้วเราควรเลือกชนิดของคมตัดใช้ตรงกับการใช้งานของเรา เพื่อประสิทธิภาพของชิ้นงานและความปลอดภัยของผู้ใช้เองด้วย